CBD dầu là gì tốt nhất cho vaping?

CBD dầu là gì?

Còn được gọi là cannibidiol, CBD là 1 của hơn 100 cannabinoid hợp chất được tìm thấy trong các nhà máy cần sa. Các hợp chất của cannabinoid là các chất bám vào các thụ thể trên khắp cơ thể và não. Không giống như cần sa, CBD dầu không chứa THC, cái chất cung cấp cho bạn cảm giác được cao. Có nghĩa là CBD dầu không giúp bạn có “cao” hoặc làm thay đổi trạng thái của tâm trí bạn.

CBD E-chất lỏng kết hợp

CBD isolate không trộn quá tốt với chất lỏng vaping chúng tôi hiện có tại thời điểm này. Điều này có nghĩa là chất lỏng của bạn có thể chia làm hai và cần một lắc tốt trước khi nó đã sẵn sàng để được sử dụng. Điều này cũng có thể gây ra vấn đề với loại hình cụ thể của vaping thiết bị bạn đang sử dụng.

CBD dầu và Vaporizer của bạn

Một trong những yếu tố quan trọng là có là các loại vaping thiết bị bạn sử dụng. Với CBD dầu có khả năng riêng biệt hoặc các tinh thể xuất hiện, những người có bấc có thể có vấn đề nhất. Nếu trái không giám sát, các wick có thể trở thành khảm mà ám hồ vô dụng cho vaping.

Read more at http://vn.itsuwavape-fr.com

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s