Vape Show đầu tiên tại Việt Nam

Những khoảnh khắc Vape Show đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 7 năm 2017 đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của toàn bộ các vaper khắp nơi. Với các quầy hàng của các hãng như DOVPO , ASVAPE và FREEMAX. Một triển lãm ngoài trời đầu tiên tại Việt Nam đã góp phần cho sự phát triển của Vaping tại Việt Nam.

 

Tìm hiểu thêm tại Vape Hà Nội….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s